AMEA Naxçıvan Bölməsi

Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsiŞöbə müdiri
Qasımov Ramiz Asəf oğlu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aparıcı elmi işçi
Aygün Əhməd qızı Orucova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Böyük laborant
Səbinə Fəxrəddin qızı Dünyamalıyeva

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi


Əsas elmi nəticələri
 1. Həbibbəyli İ. Məhəmməd ağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi İ.Həbibbəyli). Bakı: Çaşıoğlu, 2006, 182 s.
 2. Hüseyn Cavid: Taleyi və sənəti. Bakı: Nurlan, 2007, 144 s.
 3. Məhəmmədağa Şahtaxtılı: Taleyi və sənəti. Bakı: Nurlan, 2008, 166 s.
 4. Orucova Aygün. Vaqif Məmmədovun yaradıcılıq yolu. Naxçıvan: Qeyrət, 2008, 80 s.
 5. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2009, 208 s.
 6. Cəlil Məmmədquluzadə: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2010, 196 s.
 7. Əliqulu Qəmküsar: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 140 s.
 8. Eynəli bəy Sultanov: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 240 s.
 9. Məmməd Səid Ordubadi: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 170 s.
 10. Kazımova F. Professor Abbas Zamanov. Bakı: Mütərcim, 2012, 360 s.
 11. Kazımova Fərqanə. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağı”sı. Bakı: Mütərcim, 2012, 324 s.
 12. Qasımlı Ramiz. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictmai-bədii funksiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 216 s.
 13. Məmməd Araz: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 176 s.
 14. Məhəmməd Tağı Sidqi: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 162 s.
 15. Kazımova F. Əbədiyyətin və ədəbiyyatın Əziz Şərifi. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 160 s.
 16. Əziz Şərif: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 187 s.
 17. Qasımov Ramiz, İsmayıl Zülfiyyə. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 216 s.
 18. Məhəmmədhüseyn Təhmasib: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 119 s.
 19. Qasımov Ramiz, İsmayıl Zülfiyyə. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.
 20. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.
 21. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 192 s.
 22. Həşimov Ə. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 192 s.
 23. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 232 s.
 24. Nemətullah Naxçıvani: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 152 s.
 25. Ərtoğrol Cavid: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 184 s.
 26. İsmayılova Nərgiz. Məmməd Səid Ordubadi: Şərq və Qərb. Latviya: GlobeEdit, 2019, 66 s.