AMEA Naxçıvan Bölməsi

Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlər şöbəsiŞöbə müdiri
Mirsəlim Miryasin oğlu Eminov

Elmi işçi
Mirsəlim Miryasin oğlu Eminov

Kiçik elmi işçi
Brilyant İman qızı Cəfərli

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvan məktəbi abidələrində memarlığın və ornamentin sintezi


Əsas elmi nəticələri
  1. “Naxçıvan şəhərinin orta əsr məscidləri”. Naxçıvan, NDU: Qeyrət, 2017, 317 s.
  2. “Müqəddəsimizin nəfəsinin duyulduğu Nuh türbəsi”. Naxçıvan, 2018, 150 s.
  3. “Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığında ornamentlərin harmoniyası”. Bakı, Qərbi Kaspi Universiteti, 2019
  4. “Xan sarayı XVIII əsrə aid memarlıq abidələrinin ən orijinalı kimi”. Naxçıvan: Tusi, 2019, 296 s.
  5. “Heydər Əliyevin Naxçıvanın memarlıq abidələrində izi”. Bakı, Bakı Slavyan Universiteti, 2019, 486 s.
  6. “Naxçıvan şəhər memarlıq abidələrinə əbədilik qazandıran dahi”. Naxçıvan, NDU: Qeyrət, 2019, 290 s.
  7. “Gülüstan türbəsində Naxçıvan memarlıq məktəbinin üslub xüsusiyyətləri”. Naxçıvan: Tusi, 2020, 288 s.
  8. “Qarabağlar türbəsinə Naxçıvan memarlıq məktəbinin təsiri”. Bakı, “Memar” jurnalı: Şərq-Qərb, 2020, 204 s.