AMEA Naxçıvan Bölməsi

Aygün Əhməd qızı OrucovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonunun Xətai kəndi

Təvəllüdü
13.12.1982

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı5716.01
Azərbaycan ədəbiyyatı
Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

96

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

12

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

   Ədəbiyyatşünaslıqda ilk dəfə böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Vaqif Məmmədovun yaradıcılıq yolu. Naxçıvan: Qeyrət, 2008, 80 s.
  2. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 192 s.
  3. Celil Memmedkuluzade`nin 20. Yüzyılın yeni şiirinden taleplerine dair.Kültür Evreni.Türkiye: 2010, sayı 2. s. 292-297
  4. Celil Memmedguluzade`nin müslüman kadınının hayatını ele alan mizahi şiirleri.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi.Erzurum: Eser ofset, 2014, №51, s. 341-347
  5. Rus edebiyatının seçkin temsilcileri ve Celil Memmedguluzade. Avrasya (Uluslararası Araştırmalar dergisi). Türkiye, Han Yazılım.Cilt: 2, Sayı:4,Ocak 2014. s.52-56

Pedaqoji fəaliyyəti
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
"Ədəbiyyatşünaslıq" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Mobil tel.
(+99450)

Xidməti tel
 

E-poçt
orujovaaygun82@gmail.com