AMEA Naxçıvan Bölməsi

Elmi Kitabxana   AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasının əsası 1972-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının filialı kimi Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin nəzdində qoyulmuşdur. 2002-ci ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust tarixli sərəncamı ilə yaradılan AMEA Naxçıvan Bölməsinin tərkibində sərbəst elmi kitabxana kimi fəaliyyətini davam etdirir. 2013-cü il sentyabr ayının 4-də kitabxana Elektron Kitabxana statusu alaraq fəaliyyətini bu istiqamətdə aparmağa başlamışdır. Kitabxana universal xarakterli elmi kitabxana olaraq fondları elmi-texniki, ictimai-siyasi və ədəbi-bədii ədəbiyyatlarla komplektləşdirilmişdir. Kitabxana əsasən müxtəlif elmi müəssisələrdə çalışan alimlərə, elmi işçilərə, universitet müəllim və tələbələrinə, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislərə xidmət göstərir.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:
 • Oxuculara xidmət:
  • Elektron oxu zalında internet vasitəsi ilə;
  • Müxtəlif çap məhsullarını əhatə edən fondlar vasitəsi ilə;
  • Elektron və ənənəvi kataloq-kartoteka sistemi vasitəsi ilə;
  • Müxtəlif mövzuları əhatə edən və yeni kitablardan təşkil olunmuş sərgilərin vasitəsi ilə.
 • Kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi:
  • Abunə yolu ilə alınmış qəzet və jurnallar;
  • Pul köçürmə yolu ilə alınmış müxtəlif kitablar vasitəsi ilə;
  • Müəlliflər tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar vasitəsi ilə;
  • Müxtəlif şəxslərin fərdi kitabxanalarından hədiyyə edilmiş ədəbiyyatlar vasitəsi ilə;
  • Müxtəlif müəssisə və təşkilatların hədiyyə etdiyi kitablar vasitəsi ilə.
 • Məlumat- biblioqrafiya işləri:
  • Soraq-biblioqrafiya işlərinin təşkili və aparılması
  • Məlumat-biblioqrafiya işlərinin təşkili və aparılması
Fondlar
 • Kitab fondlarının həcmi- 41081;
 • Jurnal fondunun həcmi- 19611;
 • Avtoreferat fondunun həcmi- 8280;
 • Dissertasiya fondunun həcmi-107;
 • Elektron kataloqlaşdırılmış kitablar- 37988;
 • Elektron kartotekaya yazılmış qəzet və jurnal məqalələri-20951;
 • Elektron kataloqlaşdırılmış avtoreferatlar-8280;
 • Elektron kataloqlaşdırılmış dissertasiyalar-107;
 • Skaner olunmuş kitablar-1984.
Direktor
Mob. tel.: (+994 50) 893 30 30
Xid. tel.: (+994 36) 
550 12 74
E-poçt:  ameanb.kitabxana@list.ru