AMEA Naxçıvan Bölməsi

Musiqi və teatr şöbəsiŞöbə müdiri
Əli Kətən oğlu Qəhrəmanov
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kiçik elmi işçi
 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri


Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrənilməsi


Əsas elmi nəticələri
  1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.
  2. Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.
  3. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.
  4. Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s.
  5. Naxçıvan teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaları (1883-2013). Bakı, AfpoliqrAF, 2016, 176 s.
  6. Naxçıvan teatrına dair tədqiqlər. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 272 s.
  7. Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.
  8. Cavid Poeziya Teatrı (1982-1989). Bakı, AfpoliqrAF, 2017, 84 s.
  9. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası-20. Bakı, Avropa, 2018, 144 s.
  10. Təbriz teatrı və Böyükxan Naxçıvanski. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 224 s.