AMEA Naxçıvan Bölməsi

İrəvan necə varsa: keçmişdən bu günə


30.11.2022 / 15:03Yeni nəşrlərAzərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə bu yaxınlarda “İrəvan necə varsa: keçmişdən bu günə” kitabı çapdan çıxıb. Kitabda ilk dəfə olaraq Azərbaycanın tarixi İrəvan şəhəri kompleks şəkildə tədqiq olunmuş, tədqiq edilən bütün problemlər Qərbi Azərbaycan tarixi və onun həyatının bütün sahələrinə dair materiallar kontekstində nəzərdən keçirilmişdir.
Kitabın elmi məsləhətçisi Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri A.Kərimov, layihənin rəhbəri və elmi redaktoru, tarix elmləri doktoru, professor K.Şükürov, redaksiya heyətinin üzvləri isə AMEA-nın həqiqi üzvləri İ.Həbibbəyli, İ.Hacıyev, AMEA-nın müxbir üzvü M.Qasımlı, tarix elmləri doktoru, dosent T.Nəcəfli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ə.Ələkbərli, tarix üzrə fəlsəfə doktorları N.Mustafa və A Mariflidir.
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşlarından akademik İsmayıl Hacıyev (Uydurma "Erməni vilayəti" və İrəvan) və professor Hacıfəxrəddin Səfərli (İrəvan şəhəri ətrafında epiqrafik abidələr) kitabın həmmüəllifləri sırasındadır.