AMEA Naxçıvan Bölməsi

Elmi əsərlər jurnalının yeni sayı nəşr olunub


13.01.2022 / 10:21Yeni nəşrlərAMEA Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalının 2021-ci il üzrə sonuncu sayı çapdan çıxıb.

Jurnalın il ərzində iki seriya üzrə dörd nömrəsi dərc olunur. Təbiət və texniki elmlər seriyasına aid olan dördüncü sayda bir sıra elm və təhsil müəssisələri əməkdaşlarının kimya, biologiya, fizika, astronomiya və coğrafiya elm sahələrində apardıqları tədqiqatların nəticələri əksini tapıb.

Yeni nömrədə “Nehrəm dolomitindən bir sıra məhsulların alınması”, “Ordubad rayonu ərazisindəki bulaq və kəhriz sularının keyfiyyət göstəriciləri”, “Neft fraksiyalarının sulfollaşması reaksiyasından alınan tullantıların istifadəsi”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində arpa bitkisi sortlarının quraqlığa davamlılığının qiymətləndirilməsi”, “Azərbaycan sərhədləri daxilində orta Kür çayı və onun bəzi qollarının hidrokimyəvi rejimi və makrozoobentosu”, “Üfüqi və şaquli külək enerji qurğularının çarxlarında enerji itkiləri”, “Yerətrafı fəzada günəş küləyinin parametrləri”, “Şüalanmanı xarakterizə edən energetik kəmiyyətlər” və başqa mühüm məsələləri əhatə edən elmi məqalələr yer alıb.