AMEA Naxçıvan Bölməsi

Bioresurslar İnstitutu   AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixdə imzaladığı müvafiq Sərəncama əsasən yaradılmışdır. Səkkiz elmi şöbənin fəaliyyət göstərdiyi institutda 1 nəfər AMЕA-nın həqiqi üzvü, 2 elmlər doktoru və 20 nəfər fəlsəfə doktoru, ümumilikdə 26 əməkdaş еlmi tədqiqatla məşğuldur. Onlardan 16 nəfərin dosent elmi adı vardır. İnstitutda həmçinin 11 nəfərdən ibarət elmi şura fəaliyyət göstərir.

 
Baş direktor 
İsmayıl Bəqiyyət oğlu Məmmədov
Biologiya elmləri doktoru, dosent

 

Elmi katib
Ənvər Mehti oğlu İbrahimov
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Əsas fəaliyyət istiqamətləri
Naxçıvan MR-də flora, fauna və torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, genofondun qorunması və səmərəli istifadəsi.

Əsas elmi nəticələr

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və fauna biomüxtəlifliyinin taksonomik spektri hazırlanılmış, biomüxtəlifliyin nadir və məhv olmaq təhlükəsi qarşısında olan növlərinin Qırmızı kitabları nəşr edilmiş, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərinin istifadə imkanları müəyyənləşdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublika florasının 6 fəsiləsinə həsr edilən monoqrafiyalar nəşr etdirilmişdir. Mədəni floraya daxil olan meyvə, tərəvəz və üzümün aborigen sortlarından ibarət genefond bağ salınmış, arpanın Qılçıqlı-85, noxudun Qaraca-85 və üzümün Süfrə Bayanşirə sortları yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublika torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır.


Elmi şura:
 • sədr
 • katib
 • üzvlər
 
 • İsmayıl Bəqiyyət oğlu Məmmədov
 • Ənvər Mehti oğlu İbrahimov
 • Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu
 • Tariyel Hüseynəli oğlu Talıbov
 • Varis Muxtər oğlu Quliyev
 • Bayramov Akif Bayram oğlu
 • Hacıyev Sahib Əsgər oğlu
 • Paşayev Teyyub Yunis oğlu
 • Fətullayev Pərviz Ülkər oğlu
 • Abbasov Namiq Kamal oğlu
 • Ələkbərov Ramiz Ələkbər oğlu

Ünvan
AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10

Xidməti tel.
(+994 36) 545 05 01

E-poçt
i_memmedov68@mail.ru