AMEA Naxçıvan Bölməsi

Təchizat və xidmət şöbəsi

Şöbə müdiri
 

Baş mütəxəssis
İlham İman oğlu Cəfərov
Mob. tel.: (+994 50) 334 72 28
Xid. tel.: (+994 36) 545 11 66
E-poçt:

 

Mütəxəssis
Abbasəli Kazım oğlu Maxsudov
Mob. tel.: (+994 50) 622 92 47
Xid. tel.: (+994 36) 545 11 66
E-poçt:

Mütəxəssis
________ Şəkur oğlu Seyidov
Mob. tel.: (+994 50) 599 22 11
Xid.tel.: (+994 36) 545 11 66
E-poçt: