AMEA Naxçıvan Bölməsi

Elektron xidmətlər şöbəsi

Şöbə müdiri
 

Baş mütəxəssis
Səkinə İbrahim qızı Cümşüdova
Mob. tel.: (+994 50) 385 35 15
Xid. tel.: (+994 36) 545 67 45
E-poçt: s.jumshudova89@gmail.com

Aparıcı mütəxəssis
Səadət İlham qızı Məmmədova
Mob. tel. (+994 60) 471 10 11
Xid.tel.
E-poçt saadatmammadova1994@gmail.com