AMEA Naxçıvan Bölməsi

Elm və təhsil şöbəsi

Şöbə müdiri
Orxan Rza oğlu Bağırov
aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mob. tel: (+994 50) 564 04 24
Xid. tel: (+994 36) 545 34 96
E-poçt: orxan_bagirov@mail.ru

Baş mütəxəssis
 
Aparıcı mütəxəssis
Gülvira Cəlal qızı Abbasova
Mob. tel: (+994 51) 414 73 12
Xid. tel:
E-poçt: mustafayevagulvira@gmail.com