AMEA Naxçıvan Bölməsi

Maliyyə və mühasibat şöbəsi

Şöbə müdiri
Hənifə Məmməd oğlu Hənifəyev
Mob. tel.: (+994 50) 305 22 23
Xid. tel.: (+994 36) 550 21 53
E-poçt: aysusaid@mail.ru
 
Baş mütəxəssis
Sərdar Abbas oğlu Muradov
Mob. tel.: (+994 50) 885 35 85
Xid. tel.:
E-poçt: serdar.muradov.1988@mail.ru