AMEA Naxçıvan Bölməsi

Naxçıvan Rəssamlarının Ensiklopediyasının təqdimatı keçirilib


28.11.2022 / 14:05Mühüm hadisələr28 noyabrda Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin B.Kəngərli adına sərgi salonunda "Naxçıvan Rəssamlarının Ensiklopediyası"nın təqdimatı keçirilib.
"Naxçıvan rassamlarının ensiklopediyası" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sadrinin 2 mart 2021-ci il tarixli "Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 50 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Sərəncamına müvafiq olaraq nəşrə hazırlanmışdır.
Ensiklopediya Tədbirlər Planına asasan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin yanında Bilik Fondu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi tərəfindən hazırlanmışdır.
Ensiklopediyanın redaktoru Rəşad Zülfüqarov, tərtibçiləri Ülviyyə Həmzəyeva, Nizami Alıyev, A.Xudiyev, redaksiya heyətinin üzvləri İsmayıl Hacıyev, Ülviyyə Həmzəyeva, Fərhad Xəlilov və İsa Həbibbəylidir.