AMEA Naxçıvan Bölməsi

Varis Muxtər oğlu QuliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi

Təvəllüdü
1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Aqrar elmləri doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı03.00.15;06.01.08
Genetika, üzümçülük
Kolxisinin üzüm bitkisinin dəyişkənliyinə təsiri və yeni üzüm formalarının qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı31.03.04
Seleksiya və toxumçuluq
Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümün genofondunun tədqiqi, qiymətləndirilməsi və seleksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

170 məqalə, 6 monoqrafiya

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

40

Kadr hazırlığı:
 • fəlsəfə doktorlarının sayı
 • elmlər doktorlarının sayı
 
 

1  

 
2

Əsas elmi nailiyyətləri

Üzümçülüyün genetika və seleksiyası problemləri üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması:

 • “Üzüm sortlarının rəqəmsal ampeloqrafik təyini üsulu” metodikası;
 • “Üzüm bitkisində qametogenez mərhələdə genom mutasiyasının alınması “ metodikası;
 • “Yerli bitki xammalı əsasında kişmiş və mövüc hazırlanmasının təkmilləşdirilmiş üsulu” metodikası;
 • 8 ədəd yeni üzüm sortu Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi Üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim olunaraq sınağı aparılır;
 • Ampeloqrafiya elminin yeni bir sahəsi yaradılmışdır: Rəqəmsal ampeloqrafiya.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm genofondunun tədqiqi və qiymətləndirilməsi.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Üzüm genefondunda aborigen sortların tənəklərinin əsas morfoloji irsi xüsusiyyətləri // АМЕА Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, təb. və tex. elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 2, 2010, s. 72-90
 2. Aborigen üzüm sortlarında salxım və gilələrin əsas genetik xüsusiyyətləri // АМЕА Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, təb. və tex. elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 4, 2010, s. 85-92
 3. Üzüm sortlarının rəqəmsal ampeloqrafik təyini üsuıu // АМЕА Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, təb. və tex. elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 4, 2011, с . 70-79
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası . Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 585 s.
 5. Təcürbi yolla alınmış tetraploid üzüm formalarının seleksiyada istifadə olunması. // kənd təsər. elm. Xəbərləri. Moskva, 1991, № 2, s.150-151
 6. Təcürbi yolla üzümdə qametigenez mərhələdə avtopoliploid formaların alınması // Şərabçılıq və üzümçülük, M., 2010, №1 s. 46-47
 7. Yeni texniki üzüm sortlarının ampelo-deskriptor xüsusiyyətləri // Kub.DAU-nin Elmi jurnalı, № 54(10), 2009
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm genofondunun qorunması və gənginləşdirilməsi / XIX beynəl. simp. mat-lı, Simferapol, 2010, s. 343-348
 9. İntroduksiya olunmuş Gürgüstan üzüm sortlarının ampelo-deskriptor xüsusiyyətləri. Aqrar elmləri xəbərləri. Tbilisi, 2010, c. 8, № 1, s. 26-30
 10. İntroduksiya olunmuş Özbəkistan üzüm sortlarının ampelo-deskriptor xüsusiyyətləri. Aqrar elmləri xəbərləri. Tbilisi, 2010, c. 8, № 2, s. 55-60
 11. Toxumla çoxaldılmada yeni üzüm formalarının seçilməsi / Bağçılıq bitk-nin çoxal-nın çoxal. problemləri. Beyn. elmi-metod. konf. mat-li (15-16 феврал 2010 ). Мичуринск-Наукогород, 2010, s. 143-151
 12. Avtopoliploid üzüm formalarinin alınmasının genetik üsulları // Kub.DAU-nin Elmi jurnalı, № 61(07), 2010
 13. Avtotetraploid mutant üzüm formaları // Sitologiya и genetika. Kiev, 2011, № 3, s. 35-42
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yabanı üzüm tənəkləri // Kub.DAU-nin Elmi jurnalı, № 73(09), 2011
 15. Avtotetraploid mutant üzüm formaları // Sitologiya и genetika ABŞ(Nyu-York), , 2011, № 45, s. 163-169
 16. Azərbaycanda üzümün genofondunun toplanılması gənginləşdirilməsi və qorunması / İnteraktiv ampeloqrafiya və üzümün seleksiyası (Beyn. simp. mat-li 20-22.09.2011), Краснодар, 2012, s.144-151
 17. Müsbət transqressiv genotipə malik olan yeni üzüm sortları // Şərabçılıq və üzümçülük, M., 2013, №5, s. 51-53
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası. Naxçıvan:Əcəmi 2012, 584 s.
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzüm genofondu və seleksiyası. Bakı: Müəllim,2017, 288 s.
 20. Azərbaycan ampeloqrafiyası. Bakı: Müəllim 2017, 738 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. Elsevier Editorial System (EES), NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences jurnalının redaksiya heyətinə üzv və eksperti - 2013;
 2. “Sitologiya və Histologiya” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü - 2019.

Pedaqoji fəaliyyəti

2015-ci ildən başlayaraq və haliyədə Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Botanika” kafedrasında saat hesabı ilə müəllim


Təltif və mükafatları
 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Fəxri Fərman” - 2012;
 2. “Tərəqqi” medalı – 2015.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan şəhəri, Babək k. 10

Vəzifəsi
Meyvə,tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasının rəhbəri

Mobil tel.
(+994 55) 612 37 09

Xidməti tel
(+994 36) 545 05 07

E-poçt
varisquliyev@mail.ru