AMEA Naxçıvan Bölməsi

Əbülfəz Aman oğlu QuliyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
27.03.1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya elmləri doktoru, professor

Elmi rütbəsi
AMEA-nın müxbir üzvü

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
10.01.06
Türk dilləri
Orxon-Yenisey abidələrində felin təsriflənməyən formaları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
10.01.06
Türk dilləri
Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi

Müxbir üzv seçilməsi:
 • tarix
 • ixtisasın adı


23.04.2007
Dilçilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı350

90
30

Kadr hazırlığı:
 • fəlsəfə doktorlarının sayı
 • elmlər doktorlarının sayı
 
 

10

Əsas elmi nailiyyətləri

Qədim türk yazılı abidələrinin leksika və qrammatikasının öyrənilməsi,qədim türk onomastikasının, dialekt və şivələrin tədqiqi


Elmi əsərlərinin adları
 1. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi,I-II hissə,Bakı,Elm,2001
 2. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər, Bakı, Elm, 2004
 3. Nahçıvan ağzı, TDK yay. Ankara,2010
 4. Nahçıvan ağzının söz varlığı,Kültür ve Turizm Bakanlığı yay.Ankara, 2011
 5. Azerbaycan düğün türküleri,Kültür ve Turizm bakanlığı yay, Ankara, 2009
 6. Qədim uyğur türklərinin onomastikası,Bakı, 2014
 7. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti, Naxçıvan, 2017
 8. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı:görkəmli dilçi və naşir, Naxçıvan, 2017
 9. Professor Yusif Seyidovun elmi irsində yazıçı və dil məsələləri

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. İLESAM Türkiyə;
 2. Avrasiya Yazarlar Birliyi Türkiyə;
 3. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü;
 4. Ağsaqqallar şurasının üzvü, Bakı.

Pedaqoji fəaliyyəti
Naxçıvan Dövlət Universitetində professor

Digər fəaliyyəti
NDU nəzdində Dissertasiya Şurasının sədri;
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət,Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Axtarışlar” jurnalının baş redaktoru.

Təltif və mükafatları
 1. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı;
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı;
 3. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru

Mobil tel.
(+994 50) 321 87 26

Xidməti tel
(+994 36) 550 21 42

Ev tel
(+994 36) 544 65 91

E-poçt
ebulfezamanoglu@yahoo.com
ebulfezamanoglu@gmail.com