AMEA Naxçıvan Bölməsi

Sahab Sadiq qızı ƏliyevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu, Gənzə kəndi

Təvəllüdü
01.06.1989

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
 

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı5716.01
Azərbaycan ədəbiyyatı
Naxçıvanın ədəbi və elmi mühitində Cənubi Azərbaycan mövzusu (1920-2020)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

6

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

   1920-2020-ci illər ərzində Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla əlaqələri, cənub mövzusunun ədəbi və elmi mühitdə əksi məsələləri araşdırılır.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Cənubi Azərbaycan mövzusu Hüseyn Razinin yaradıcılığında // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası. 2019, №3, s.169 -174
  2. Hüseyn Cavidin fəaliyyətinin Cənubi Azərbaycan mərhələsi və yaradıcılığında cənub mövzusu / “Hüseyn Cavid və dünya ədəbiyyatı” adlı respublika elmi konfransının materialları/ Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 2019, s.92-97
  3. Cənubi Azərbaycan mövzusu Hüseyn Razinin ədəbi-publisistik yaradıcılığında / Gənc tədqiqatçıların V Beynəlxalq Elmi konfransının materialları / Gəncə Dövlət Universiteti. Gəncə, 16-17 oktyabr 2019, s. 142-148
  4. Məmməd Səid Ordubadinin yaradıcılığında cənub mövzusu//NDU-nun Elmi əsərləri, 2020, №1(102), s. 55-60
  5. Muxtariyyət illərində Naxçıvanın ədəbi-mədəni və elmi mühitində Cənubi Azərbaycan// “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə” respublika konfransının materialları, Naxçıvan, 2020, s. 247-254
  6. Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla ədəbi-mədəni və elmi əlaqələri // “II Uluslararası bilimsel araştırmalar kongresi, Ankara, 6-8 mart, 2020, s. 517-518

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanası
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Direktor

Mobil tel.
(+994 50) 893 30 30

Xidməti tel
(+994 36) 544 69 94
E-poçt
sahabaliyeva89@gmail.com