AMEA Naxçıvan Bölməsi

İsmayıl Muxtar oğlu HacıyevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu, Xanağa (indiki Xanəgah) kəndi
Təvəllüdü
21.01.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix elmləri doktoru, professor

Elmi rütbəsi
AMEA-nın həqiqi üzvü (akademik)
Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
 
 
 
5503.02
Vətən tarixi
Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı (1941-1945-ci illər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı
 
 
 
5503.02
Vətən tarixi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində

Həqiqi üzv seçilməsi:
 • tarix
 • ixtisasın adı

2003
Tarix

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 • qəzet məqaləsi
 
 
54 kitab və monoqrafiya, dərs və tədris vəsaitləri, kitabçalar, 700-dən artıq elmi və elmi kütləvi məqalə
 
1 kitab, 3 monoqrafiya, 80-ə yaxın elmi məqalə

 
 
 
 
 
 
10
 
300-dən artıq

Kadr hazırlığı:
 • fəlsəfə doktorlarının sayı
 • elmlər doktorlarının sayı
 
 

20  

 
9

Əsas elmi nailiyyətləri
 • Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti;
 • Heydər Əliyev siyasəti və Azərbaycan tarixi məsələləri;
 • Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yeri;
 • Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin Naxçıvanla əlaqələri;
 • Araz-Türk Cümhuriyyətinin tarixi;
 • Müharibə illərində (1941-1945) qadınların ön və arxa cəbhədəki fəaliyyətləri;
 • Naxçıvan bölgəsinin ərazi taleyi;
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi tarixi, mədəniyyəti və görkəmli şəxsiyyətləri;
 • Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və soyqırımı siyasəti;
 • Azərbaycanın itirilmiş tarixi torpaqları.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Tarihde ve günümüzde Nahçıvan. Ankara, 1998, 92 s. (həmmüəllif)
 2. Naxçıvan və naxçıvanlılar. Bakı, 2001, 280 s. (həmmüəllif)
 3. Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası. Bakı, 2003, 164 s.
 4. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan. Bakı, 2007, 56 s. (həmmüəllif)
 5. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı. Bakı, 2008, 151 s.
 6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan, 2010, 392 s.
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər). Naxçıvan, 2011, 272 s.
 8. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri. Naxçıvan, 2012, 192 s.
 9. Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan, 2013, 296 s.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası-90. Quruculuq salnaməsi. Naxçıvan, 2014, 184 s.
 11. Naxçıvan: qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Naxçıvan, 2014, 120 s.
 12. Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. I cild. Naxçıvan, 2013, 452 s. (həmmüəllif)
 13. Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. II cild. Naxçıvan, 2014, 528 s. (həmmüəllif)
 14. Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. III cild. Naxçıvan, 2015, 560 s. (həmmüəllif)
 15. Территориальные притязания и кровавые преступления армян против Азербайджана. Москва, 2016, 182 с.
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında. Bakı, 2016, 260 s.
 17. Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və materiallar. (Toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi) Naxçıvan: “Əcəmi” 2017, 336 s.
 18. Из истории дипломатии. Нахчыванские дипломаты. LAP Lambert Academic Publishing RU, 2017 64 s. (həmmüəllif)
 19. Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı, Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s. (həmmüəllif)
 20. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı, "Elm", 2018, 372 s.
 21. Naxçıvan tarixinə dair qaynaqlar. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 240 s. (həmmüəllif)
 22. Naxçıvan coğrafiyası. İki cilddə. II cild. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 402 s. (həmmüəllif)
 23. Araz-Türk Respublikası. Naxçıvan, 2019, 136 s.
 24. Нахчыван в истории государственности Азербайджана. СПб. Академия Исследования Культуры, 2020, 452 с.
 25. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2020, 224 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1.  Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü (ABŞ) – 2002;
 2. Bioqrafiya İnstitutunun akademiki (ABŞ) – 2012.

Pedaqoji fəaliyyəti
1978-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi. Haliyədə professor

Digər fəaliyyəti
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı (II çağırış);
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı (III və IV çağırış).

Təltif və mükafatları
 1. ABŞ-ın Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı” – 2001;
 2. Əməkdar elm xadimi - 2009;
 3. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə aid xatirə medalı – 2013;
 4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi xatirə medalı – 2018;
 5. Naxçıvan MR Ali Məclisinin, AMEA Rəyasət Heyətinin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanları;
 6. “Naxçıvan Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə” nişanı - 2021;
 7. “Şöhrət” ordeni - 2021.

Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi,
Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr., 76

Vəzifəsi
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri

Mobil tel.
(+994 50) 211 76 58

Xidməti tel
(+994 36) 550 21 43

Ev tel.
(+994 36) 550 65 98

Faks
(+994 36) 545 46 22

E-poçt
haciyev.i1951@gmail.com