AMEA Naxçıvan Bölməsi

Zeynəb Kərim qızı QuliyevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Dəmirçi kəndi

Təvəllüdü
18.05.1970

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı07.00.06
Arxeologiya
Arpaçay vadisinin Tunc dövrü abidələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

93

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

16

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü abidələri ilk dəfə olaraq Erkən, Orta, Son Tunc mərhələlərinə bölünərək kompleks halda tədqiq olunmuş, Kür-Araz mədəniyyətinin formalaşma dövrünün keramikası “Proto Kür-Araz keramikası” adı altında 4 mərhələdə dövrləşdirilmiş, Şortəpə, Yaycı, Dəmirçi abidələrinin yeni materialları elmi dövriyyəyə daxil edilməklə ermənilərin “Karmirberd mədəniyyəti” kimi tanıtmaq istədikləri Təzəkənd mədəniyyətinin Arpaçay vadisində mövcud olmuş qədim mədəniyyətlə bağlı olduğu, Naxçıvanda əmlak bərabərsizliyinin və dövlət quruluşunun Erkən Tunc dövrünün əvvəllərində meydana çıxdığı müəyyənləşdirilmişdir;
 2. Naxçıvan ərazisindəki 20-dən çox Eneolit dövrü abidəsi 5 mərhələdə dövrləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü arxeoloji abidələri. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 192 s.
 2. Naxçıvanın Eneolit dövrü abidələri. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2020, 184 s.
 3. Новые находки из могильника Яйджи // Российская Археология, №2, Mockva, 2012, c.214-215 li>
 4. Прото Куро Араксская керамика Арпачайской долины // Наука в современном мире Материалы XIV Международной научно-практической конференции (28 мая 2013 г.), Москва, 2013, c. 30-35
 5. Nahçıvan’ın Arazboyu Yerleşmelerinden Bulunan Neolitik Seramiği // Tarih Ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararasi Sempozyumu. Bildirilər. 17-19 Kasım /November 2016 / Nahçıvan. Ankara-2018, s. 495-517
 6. Nahçıvan ve Doğu Anadolunun Kalkolitik seramiginin ornament (süs) özellikleri // IV. Uluslararası Ağrı dağı ve Nuhun gemisi sempozyumu Iqdır-2017. Yayını hazırlayanlar: Belli O., Kaya F., Belli E.İstanbul, 2018, s. 51-57
 7. Chalcolithic Period Culture of Nakhchivan (Azerbaijan) // Türkish Academy of Sciences Journal of Archaeology, Volume: 23, Ankara, 2018, p. 29-52 (co-author)
 8. Common features of Nakhchivan and Urmia basin neolithic culture // ICSOIA// 1st Biennial International Conference of the Society of Iranian Archaeology. 04-05 decembr 2019, Tehran, p. 23-24
 9. Naxçıvanın eneolit keramikasının texnoloji və ornamental xüsusiyyətləri // Azərbaycan arxeologiyası, Cild: 22 №1, Bakı, 2019, 17-31
 10. Новые находки в Нахчыване, связанные с горным делом // Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави . Материалы І-ой Международной конференции «Великий шелковый путь – дорога мира, согласия и стабильности – 2019» 19-20 Qyrkuıek - Eylul Turkistan, 2019, p. 189-192

Təltif və mükafatları
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi - 2007

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 70) 754 63 97

Xidməti tel
 

E-poçt
zeyneb.quliyeva.70@mail.ru