AMEA Naxçıvan Bölməsi

Fərman Yunis oğlu XəlilovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
31.03.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya elmləri doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı10.01.03
Azərbaycan ədəbiyyatı
Mirzə Əli Möcüzün yaradıcılıq yolu

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı57.16.01
Azərbaycan ədəbiyyatı
Mirzə Əli Möcüz: mühiti, müasirləri və ədəbi irsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

150-dən artıq

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

11

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Naxçıvanda muxtariyyətin ilk illərində elmin əsas istiqamətlərinin öyrənilməsi;
 2. Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüzün Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi: mühiti, müasirləri, yaradıcılıq yolu, əsərlərinin nəşri və tədqiqi tarixinin tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət. Bakı: Nurlan, 2005, 196 s.
 2. Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya. Bakı: Nurlan, 2007, 148 s.
 3. Mirzə Əli Möcüzün əlyazmaları. Bakı: Nurlan, 2008, 256 s.
 4. Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüz. Bakı: Elm və təhsil, 2010, 420 s.
 5. Naxçıvan teatrı. Məqalələr, xatirələr (F.Cəfərovla). Naxçıvan, Əcəmi, 2014, 296 s.
 6. Mirzə Əli Möcüzün avtoqrafları // Azərbaycan EA Xəbərləri (ədəbiyyat, dil, incəsənət seriyası). 1980, № 2, s.65-70
 7. İranlı möcüzşünaslar// Kültür evreni (ictimai elmlər üzrə beynəlxalq jurnal). Ankara, 2009, № 4, s.413-418
 8. Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüzün rusdilli oxuculara təqdimi tarixindən // Beynəlxalq elmi jurnal, Moskva, 2009, № 4, s.70-72
 9. Şəbüstər mühiti və Mirzə Əli Möcüz (uşaqlıq və yeniyetməlik illəri) // “Yaprağ” məcəlləsi, Qorqan (İran). 2010, № 50, s.79-85
 10. Mirzə Əli Möcüz/ XX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı: Qanun, 2013, s.157-196
 11. Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. Birinci kitab. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 248 s.; İkinci kitab. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 200 s.
 12. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Fondu. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 64 s.

Pedaqoji fəaliyyəti

1973-2004-cü illərdə Naxçıvan MR Culfa rayon Milax kənd orta məktəbində, Naxçıvan şəhər H.Cavid adına 5 nömrəli orta məktəbdə və Naxçıvan Türk Liseyində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi


Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunun baş direktoru

Mobil tel.
(+994 50) 328 05 33

Xidməti tel
(+994 36) 550 12 71

E-poçt
elyazmalar_institutu@yahoo.com