AMEA Naxçıvan Bölməsi

Rəşad Əli oğlu ZülfüqarovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonu Saltaq kəndi

Təvəllüdü
10.10.1981

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı5706.01
Azərbaycan dili
Naxçıvan dialekt və şivələrinin terminoloji leksikası (Ordubad və Culfa rayonlarının materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

50

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

12

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1. “Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2017, 462 s.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Лингвистический анализ некоторых лексических единиц, используемых в Нахчыванских диалектах и говорах //«Научный горизонты» международный научный журнал, № 2, Россия, Белгород, 2019, с.231-239
  2. Hoca Ahmet Yesevi eserlərinde kullanılan ortak türk leksikası/ Hoca Ahmet Yesevi beynəlxalq konqresinin materialları. Türkiyə, Adıyaman, 2019, 26-27 avqust, s.1059-1063
  3. “Nakhchivan dialect and accents in common turkish lexicon” adı ilə Ukraynada keçirilən «Theory and practice of modern science and education» beynəlxalq konfransının materialları. Ukrayna, Dnepr, 2019, s.345-346
  4. Naxçıvan şivələrində antonim sözlər//Naxşıvan Müəllimlər İnstitutu “Elmi əsərlər” Naxçıvan: Məktəb, 2019, № 4, s.56-60
  5. “Comporative investigation of Nakhchivan dialects and accents in common turkish lexcin” adı ilə İBAD-2020 V elmi araşdırmalar kongresinin materialları. IBAD-2020 5th İnternational Scientific Research E-Congress, Istanbul, 1-2 September, 2020, p.52-54

Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Rəyasət Heyətinin elmi katibi

Mobil tel.
(+994 51) 687 12 48
(+994 60) 320 12 48

Xidməti tel
(+994 36) 544 09 64

E-poçt
zulfuqarov_1981@mail.ru