AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Teyyub Yunis oğlu PaşayevAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü
30.10.1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı03.00.05
Botanika
Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyə florası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

83 (3 kitab və monoqrafiya, 80-dən artıq elmi məqalə)

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

20

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

5

Əsas elmi nailiyyətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası lixenoflorası üçün yeni şibyə növləri verilmişdir


Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının nadir, məhv olma təhlükəsində olan şibyə növləri və onların mühafizəsi Azərbaycan MEA-ın Məruzələri, Bakı: Elm, 2005, LXI cild, № 4, 108-112
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyələri Beynəlxalq Qızıl Priz laureatı (Madrid, 2004), Şirvannəşr, Bakı, 2013, 162 s.
 3. Новые виды семейство lecanoraeeae в территорий Нахчыванской Автономной Республики Материалы X международный научно практическая конференция. Прага, 2014
 4. Zəfəranın Naxçıvan Muxtar Respublikasında introduksiyası Bakı: Ləman nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2017, 104 s.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tətbiq yönümlü yabanı və mədəni qida bitkiləri Bakı, Ecoprint, 260 s. (həmmüəllif)
 6. Изучение Биоэкологических особенностей шафрана посевного (Crocus sativus L.) в условиях Нахчыванской Автономной Республики Бюллетень науки и практики. Электронный журнал, Россия, Нижневатовск, 2019, Том 4, №-10, (İmpakt-faktor)
 7. Научно-исследовательская работа ботанического сада Института Биоресурсов Нахчыванского отделения НАН Азербайджана Материалы XII Международной научно - практической конференции «Аграрная наука - сельскому хозяйству» 7-8 февраля 2017 года, Барнаул, 2017

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü - 2019

Pedaqoji fəaliyyəti
 1. Laçın rayonu Köhnə Çorman kənd 8 – illik məktəbi - 1981 – 1983;
 2. Naxçıvan Dövlət Universiteti - 2012-2016.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Babək 10

Vəzifəsi
"Nəbatat" şöbəsinin müdiri

Mobil tel.
(+994 50) 633 75 71

Xidməti tel
(+994 36) 554 25 87

E-poçt
teyyubpashayev@mail.ru