AMEA Naxçıvan Bölməsi

Yaşar Nihad oğlu RəhimovAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Cəlilkənd kəndi

Təvəllüdü
20.04.1964

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
  • ixtisas şifri
  • ixtisasın adı
  • mövzunun adı5503.02
Vətən tarixi
Naxçıvan XIX əsr rus mənbələrində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

76

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

16

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

8

Əsas elmi nailiyyətləri

   Naxçıvan bölgəsinin XIX-XX əsrin əvvəlləri ictimai-siyasi, iqtisadi tarixi geniş şəkildə araşdırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
  1. Naxçıvan XIX əsr rus mənbələrində Bakı: Elm və Təhsil, 2014, 180 s.
  2. Naxçıvan: siyasi və sosial-iqtisadi tarixinə dair (XIX-XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2019, 208 s.
  3. История города Нахчыван в русских источниках // Гилея: Науковый Вестник, Киев: 2012, 64(№ 9), с. 159-163
  4. Nikolay Sokolskinin “Naxçıvan SSR-nin öyrənilməsinə dair materiallar” əsəri Naxçıvan bölgəsi tarixinin mənbəyi kimi // AMEA NB, ictimai və humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2014, cild 10, №1, s.46-52.
  5. Положение население и социально-политическая жизнь в Нахчыване в период с I русской революции до I Мировой войны / Проблемы теории и практики современной науки: Материалы III Международной научно-практической конференции (30 января 2015 г). М.: Изд.-во «Спутник», 2015, стр.22-26
  6. XIX yüzyılda ermenilerin Nahçivan bölgesine göç ettirilmesi (rus kaynakları işığında) / Nahçivan ve Doğu Anadolu abideleri Uluslararası Sempozyumu (dünü, bugünü ve yarını) 11-12 mayıs 2015-Nahçivan, Uluslararası heykel workshop 26 nisan-11 mayıs 2015-Nahçivan, Ağrı İbrahim Çeçen Universitesi, SAGE Yayınçılık San. ve Tic.Ltd Şti, Baskı Tarihi Mayıs 2016, s.493-500

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 

Təltif və mükafatları
 

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
Elmi katib

Mobil tel.
(+994 55) 585 07 52

Xidməti tel
 

E-poçt
yasarrahimov@yahoo.com