AMEA Naxçıvan Bölməsi

Ruslan Təvəkgül oğlu MəmmədovAnadan olduğu yer
Naxçıvan MR Ordubad rayon Aza kəndi

Təvəllüdü
21.03.1988

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
 

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı

  • 2108.01
 • Astrofizika və ulduz astronomiyası
 • CH Cyg simbiotik ulduzunun fotometrik və spektral xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
27

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
1

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 1. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, CH Cyg ulduzunda 0.2÷0.45m qədər qısa müddətli sayrışmalar baş verir. Ehtimal olunur ki, sayrışmalara səbəb ağ cırtdanın periastra yaxın dövründə qırmızı nəhəngdən ağ cırtdanın səthinə tökülən maddə axını tempinin yüksəlməsidir;
 2. CH Cyg ulduzunda müxtəlif gecələrdə sayrışmalar üçün 67, 65 və 12 dəqiqəlik periodik dəyişmələr aşkar edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları
 1. CH Cyg simbiotik ulduzu (2018);
 2. Astronomik CCD təsvirlərin kosmik şüalardan və isti piksellərdən təmizlənməsi (2019);
 3. CH Cyg ulduzunda sayrışmalar (2019);
 4. Photometric observations of the symbiotic star CH Cyg-ni in 2018 (2019)
 5. High velocity absorption in the spectra of CH Cyg-in 2017 (2019
 6. CH Cyg simbiotik ulduzunun 1959-2019-cu illərdə fotometriyası (2019)

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Batabat Astrofizika Rəsədxanası,
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35

Vəzifəsi
Şöbə müdiri (ic.ə.)

Mobil tel.
(+994 50) 885 99 55

Ev tel
(+994 36) 545 98 10

E-poçt
ruslan_rtm@yahoo.com