AMEA Naxçıvan Bölməsi

Geoekologiya və seysmologiya laboratoriyasında vakant böyük laborant vəzifəsi üçün müsahibə proqramı


21.09.2022 / 15:38Elanlar1.AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili

2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər

3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:
• Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;

• Bölmənin vəzifələri;

• Bölmənin funksiyaları;

• Bölmənin hüquqları;

• Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;

• Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.

4.Ümumi nəzəri fizika kursu haqqında anlayışlar

5. Araz meqazonasının əsas elementləri

6. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili qaydalarının izahı

7. Seysmologiyanın əsas anlayışları

8. Azərbaycan ərazisinin  seysmikliyi

9. Azərbaycanda yaradılmış yeni seysmoloji şəbəkənin xarakterik xüsusiyyətləri

10. Azərbaycan ərazisində tarixən baş verən güclü zəlzələlərin öyrənilməsi  tarixi

11. Seysmogeodinamik şəraitin qiymətləndirmə metodikası

12. Seysmikliyin  müasir geodinamika  ilə əlaqəsi

13. Azərbaycan ərazisində seysmik rayonlaşdırma tədqiqatlarında makroseysmik məlumatlardan  istifadə qaydaları

14. Naxçıvan çökəkliyinin geoloji-geofiziki əlamətləri

15. Seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi metodları

                        

                                         ƏDƏBİYYAT

  1. T.M.Pənahov  V.İ.Əhmədov. Ümumi  Fizika kursu. Bakı: 2013, 304 s.
  2. Azərbaycan  Geologiyası . Bakı, I cild, 2015, 532 s.
  3. Azərbaycan geologiyası. Bakı, II cild, 2015, 371 s.
  4. N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova, Ə.İ.Babayev.  Mühəndis Ekologiya. Bakı:  2012,  634 s.
  5. A.H.Həsənov, T.Y.Məmmədli. Seysmologiyanın əsas elementləri. Bakı: 2006, 171 s.
  6. Q.C.Yetirmişli. Azərbaycan ərazisinin seysmik rayonlaşdırılmasında gərginlik – deformasiya amillərinin nəzərə alınması metodikası. Bakı. 2006, 130 s.
  7. T.Y.Məmmədli. Azərbaycan  ərazisinin zəif seysmikliyi və onun müasir geodinamika ilə əlaqəsi. Bakı: 2010, 252 s.
  8. O.Ə.Rzayev. Naçıvan çökəkliyinin dərinlik quruluşu və tektonik xüsusiyyətləri. Bakı. 2015, 191 s.

Müsahibənin oktyabr ayının III ongünlüyündə keçirilməsi  nəzərdə tutulub.