AMEA Naxçıvan Bölməsi

TƏXİRƏ SALINIB---Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçıiriləcək


21.10.2022 / 15:16ElanlarNaxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondununvə AMEA Naxçıvan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə 23-24-25 iyun 2023-cü il tarixdə Naxçıvan şəhərində “Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir.

            Konfransda aşağıdakı istiqamətlərdə müzakirələr aparılacaqdır.

 1. Dünya tufanı və Naxçıvan
 2. Nuh peyğəmbər və onun Naxçıvanla bağlılığı
 3. Şumerlər
 4. Naxçıvan, kəngərlilər və şumer əlaqələri
 5. Naxçıvan və şumerlərin tarix, mif və etnogenetik bağlılığı
 6. Şumer və türk dil paralelləri
 7. Şumer-türk toponimlərində Naxçıvan izləri
 8. Naxçıvan-şumer ədəbiyyatı, folkloru və musiqisi

 

Konfransın qaydaları, mövzu başlıqları və istiqamətləri ilə daha ətraflı AMEA Naxçıvan Bölməsinin www.ameanb.az saytında tanış ola bilərsiniz. Konfransa təqdim olunan məruzə mövzularının adı 30 noyabr 2022-ci il tarixədək Təşkilat Komitəsinə, məruzələr isə 20 may 2023-cü il tarixədək bölmənin elektron poçtunagöndərilməlidir.

Konfransın materialları dərc ediləcəkdir!

 

ƏLAQƏ:

 

           Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası

           Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76

           Tel.: (+99436) 544 09 64

           (+99436) 545 67 45

           Faks: (+99436) 545 46 22

           E-poçt: ameanaxcivanbolmesi@gmail.com

           Web: www.ameanb.az

 

 

“Dünya Tufanı, Sümerler ve Nahçıvan” Uluslararası konferansın ilanı   

           

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı yanında Bilgi Fonu ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Şubesinin organizatörlüğü ile 23-24-25 Haziran 2023 tarihinde Nahçıvan şehrinde “Dünya Tufanı, Sümerler ve Nahçıvan” adlı uluslararası konferans yapılacaktır.

Konferansta aşağıdakı alanlarda bilimsel araştırmalara ortak bir zemin oluşturmak için tertip edilecektir.

 1. Dünya Tufanı ve Nahçıvan
 2. Nuh peygamber ve onun Nahçıvanla bağlılığı
 3. Sümerler
 4. Nahçıvan, Kengerliler ve Sümer ilişkileri
 5. Nahçıvan ve Sümerlerin tarih, mitoloji ve etnogenetik bağlılığı
 6. Sümer ve Türk dil paralellikleri
 7. Sümer-Türk toponimlerinde Nahçıvan izleri
 8. Nahçıvan-Sümer edebiyatı, folkloru ve musikisi

 

Konferans tam metin yazım kuralları, konu başlıkları ve alanları ile daha fazla bilgi için Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Şubesinin www.ameanb.azweb sitesinden ulaşılabilir. Konferansa sunulan konu başlıklarının isimlerini 30 Kasım 2022 tarihine kadar Teşkilat Komitesine, tam metnini ise 20 Mayıs 2023 tarihine kadar Nahçıvan Şubesinin e-posta adresinegöndermeniz gerekmektedir.

Konferansta sunulan makaleler yayımlanacaktır.

 

İLETİŞİM

 

           Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti

           Nahçıvan şehri, Haydar Aliyev prospekti 76

           Tel.: (+99436) 544 09 64

           (+99436) 545 67 45

           Faks: (+99436) 545 46 22

           E-posta adresi: ameanaxcivanbolmesi@gmail.com

 

           Web: www.ameanb.az