AMEA Naxçıvan Bölməsi

Dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək


04.05.2022 / 16:38Elanlar7 iyun 2022-ci il saat 11:00-da kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddiaçı olan Hüseyn Əbülfəz oğlu İmanovun “2303.01 – Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında “Arsen(V) sulfidin Cu+, Ag+, Tl+, Cu2+, Pb2+ duzları ilə su və üzvi mühitdə qarşılıqlı təsir şəraitinin araşdırılması, alınan birləşmələrin fiziki-kimyəvi tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyanın AMEA Naxçıvan Bölməsində fəaliyyət göstərən FD 1.24 Dissertasiya Şurasında müdafiəsi keçiriləcək.

Dissertasiyanın müzakirəsinin keçiriləcəyi elektron platformanın istinad mənbəyi:

Zoom Meetings: 6248437742

Parol: ds4Bex

Link: https://zoom.us/j/6248437742?pwd=NCtTdkUxN2NGTFEwcnlrT2E1RVc2Zz09