AMEA Naxçıvan Bölməsi

Dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək


05.03.2022 / 16:22Elanlar11 mart 2022-ci il saat 11:00-da 2303.01- Qeyri-üzvi kimya ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddiaçı Hüseyn Əbülfəz oğlu İmanovun “Arsen(V) sulfidin Cu+, Ag+, Tl+, Cu+2, Pb+2 duzları ilə su və üzvi mühitdə qarşılıqlı təsir şəraitinin araşdırılması, alınan birləşmələrin fiziki-kimyəvi tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyanın AMEA Naxçıvan Bölməsində fəaliyyət göstərən FD 1.24 Dissertasiya Şurası nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi seminarda müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 

Dissertasiyanın müzakirəsinin keçiriləcəyi elektron platformanın istinad mənbəyi:

İclas kodu (Zoom Meetings): 472 188 4163

Şifrə: n2i5h3