AMEA Naxçıvan Bölməsi

Dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək


04.11.2021 / 12:42Elanlar05 noyabr 2021-ci il saat 14:00-da tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddiaçı olan Emin Məmmədəli oğlu Məmmədovun “5505.02 – Arxeologiya” ixtisasında “Azərbaycanın Şəruru rayonunun Eneolit və Erkən Tunc dövrü abidələri (e.ə. V-III minilliklər)” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyanın AMEA Naxçıvan Bölməsində fəaliyyət göstərən ED 1.13 Dissertasiya Şurasında müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Dissertasiyanın müzakirəsinin keçiriləcəyi elektron platformanın istinad mənbəyi:

Zoom Meetings: 9581181166

Parol: 8585