AMEA Naxçıvan Bölməsi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Əlyazmalar Fondunun Əlyazmaların toplanması şöbəsində
vakant böyük laborant vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair müsahibə proqramı


10.06.2021 / 12:45Elanlar 1. AMEA Naxçıvan Bölməsində dövlət nəzarətinin təşkili.
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi üzrə normativ sənədlər.
 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi haqqında:
  • Bölmənin fəaliyyətinin təşkili;
  • Bölmənin vəzifələri;
  • Bölmənin funksiyaları;
  • Bölmənin hüquqları;
  • Bölmənin fəaliyyət istiqamətləri;
  • Bölmənin strukturuna daxil olan qurumlar.
  • Əlyazmalar Fondunun strukturu
 4. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu haqqında
  • Əlyazmaların toplanması
  • Əlyazmaların kataloqlaşdırılması
  • Əlyazmaların muhafizəsi, bərpası və gigiyenası
  • Azərbaycan, türk, ərəb və farsdilli əlyazmalar
  • Biblioqrafik təsvir
  • Annotasiya
  • Kataloqlar

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2016-cı il tarixli 271-VQ nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun.
3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 12 fevral 2003-cü il tarixli 86-II FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi haqqında Əsasnamə”.
4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi (Tərtib edən: İsmayıl Hacıyev). Bakı: Nurlan, 2005, 156 s.

5. Xəlilov F. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 64 s.

6. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu. Tərtibçilər F.Xəlilov və F.Eylazov. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 120 s.

7. Türkdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu. Tərtib edən F.Xəlillov. Naxçıvan: Əcəmi, 2020, 104 s.

8. Əliyev Z.H. Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001, 145 s.

9. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (buklet). Bakı, 2020

 

Vakant vəzifənin tutulması üçün müsahibənin keçirilməsi 29 iyun 2021-ci il tarixinə nəzərdə tutulub