AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi 2002-2022

Elmi əsərlər jurnalının ikinci nömrəsi nəşr olunub


Elmi əsərlər jurnalının təbiət və texniki elmlər seriyası işıq üzü görüb

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalının cari ildə ikinci sayı nəşr olunub. Təbiət və texniki elmlər seriyasından olan yeni sayda Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, AMEA-nın bəzi elmi-tədqiqat müəssisələri, Naxçıvan Bölməsi və başqa təşkilatların əməkdaşlarının kimya, biologiya, fizika, informatika, astronomiya, coğrafiya sahələrinə dair müxtəlif səpkili tədqiqatların nəticələri yer alıb.

 

Yüklə