AMEA Naxçıvan Bölməsi
×

Dünya tufanı, şumerlər və Naxçıvan beynəlxalq konfransı keçiriləcək

Aliyə Bayram qızı RzayevaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan səhəri

Təvəllüdü
06.05.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı23.03.01
Qeyri-üzvi kimya
Metal ionu (CuI,II, AgI, TlI, PbII, FeII, CdII, CoII, NiII) – In2S3 – su sistemlərindən tioindatların alınması və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

90

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

35

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

6

Əsas elmi nailiyyətləri

   Indiumun üçlü halkogenidlərinin su və üzvi mühitdə alınma üsullarının işlənib hazırlanması


Elmi əsərlərinin adları
 1. Метод получения наносое-динения Sb2S3 //«ФƏН-НАУКА» периодический журнал научных трудов, Бугульма, апрель 2013, с. 5-9;
 2. Solvaytherml method of receiving nano-interconnect of triselenide antimony //“Science and world” international scientific journal, № 3(3), 2013, Volgograd, p.40-44;
 3. Synthesis of molybdenum trisulphide nano- interconnect by solvothermal method//“Science and world” international scientific journal, İF – 0,325, №3(7), 2014, Vol I, Volgograd, p.63-67;
 4. Synthesis of nano and micro particles CuSbSe2 – one of high respective solor cell components// Journal of the Turkish Chemical Society, Section A, vol. 2, issuse 2, 2015, s. 46-47;
 5. Окисления гюмушлинско-го концентрата свинца гидрохимическим методом//“Sciences of Europe” (Global science center LP) Vol 1, №2(2), 2016, с. 95-97;
 6. Изучение условий получения тонкой пленки триоксида молибдена // Вестник Томского Государст-венного Университета, Химия, İF – 0,417, № 3 (5), 2016, c.49-55;
 7. Получение тиомолибдата меди из сульфата меди и трисульфида молибдена в водной среде // Вестник ВГУ, серия: химия. биология. фармация, İF – 0,168, № 1, 2017, c. 33-36.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. “Sciense and word” - 2015;
 2. Global Impact Factor (Avstraliya)- 0.325;
 3. Open Academic Journals Index (Rusiya) – 0.350.

Təltif və mükafatları
 1. Gənclər günü Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “İlin ən yaxşı gənc alimi” - 2013;
 2. Elm sahəsində səmərəli fəaliyyətimə görə Naxçıvan MR Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi “Diplom” - 2014;
 3. AMEA Naxçıvan Bölməsi tərəfindən təbiət və texniki elmlər üzrə “İlin alimi” - 2016.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35

Vəzifəsi
Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyasında böyük elmi işçi

Mobil tel.
(+994 70) 362 62 80

Xidməti tel
 

E-poçt
aliye.rzaeva@mail.ru