AMEA Naxçıvan Bölməsi

Nərgiz Rəfail qızı İsmayılovaAnadan olduğu yer
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təvəllüdü
12.03.1986

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi və elmi adı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu:
 • ixtisas şifri
 • ixtisasın adı
 • mövzunun adı5716.01, 5718.01
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı
XIX-XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və Qərb meyilləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

60

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

25

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

Əsas elmi nailiyyətləri

   Ədəbiyyatşünaslıqda ilk dəfə XIX-XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və Qərb meyillərini əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.


Elmi əsərlərinin adları
 1. Məmməd Səid Ordubadi: Şərq və Qərb. Latviya, Globe E.P. 66 s.
 2. Отношение к восточным и западным традициям в Нахчыванской литературной среде (XIX век - начало XX века)”.Хабаршы-Вестник-Bulletin (Казахский национальный университет имени Аль-Фараби ) филология сериясы, ISSN 1563-0223, индекс 75878; 25878, №1 (159), 2016, s.53-58
 3. “XIX-XX yüzyıllarda Nahçıvan edebiyyatında doğu etkileri”. “Təkə” Uluslararası türkçe və ədəbiyyat dərgisi, 2015. Mart nömrəsi, s. 50-55

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 1. .

Digər fəaliyyəti
 1. 7 bədii (nəsr, roman), 7 tərcümə kitabının müəllifidir. 400-dən çox publisistik məqaləsi mövcuddur;
 2. AMEA Naxçıvan Bölməsi Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri;
 3. "Ulduz" jurnalı redaksiya heyətinin üzvü.

Təltif və mükafatları
 1. İlin ən gənc jurnalisti (Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi) - 2013;
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti mükafatı - 2016;
 3. İlin ən yaxşi gənc alimi (Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi) - 2016;
 4. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və “Ədəbiyyat qəzetinin” birgə təsis etdiyi "Əli bəy Hüseynzadə mükafatı” - 2017;
 5. İlin ən gənc yazarı (Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi) - 2018;
 6. AMEA Naxçıvan Bölməsində "İlin alimi" - 2019.

Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
Az 7000 Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76

Vəzifəsi
"Ədəbiyyatşünaslıq" şöbəsinin böyük elmi işçisi

Mobil tel.
(+994 50) 579 77 71

Xidməti tel
 

E-poçt
ismayilovanargis@gmail.com